විශේෂාංග

රාජ්‍ය සේවයේ වැඩ කරන කාන්තා ඔබට මාතෘත්වය වෙනුවෙන් හිමි වරප්‍රසාද.

කාන්තාවන් ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථාවන්වලදී විවිධාකාර අභියෝගවලට මුහුණ දෙනුයේ ඇයව ස්වභාව ධර්මයෙන්ම සුවිශේෂී අයුරෙන් මවා ඇති නිසාවෙනි. එකී කාන්තාව ශ්‍රම බළකායට...

Read more

ඉබේ මතුවන නායකයා ගැන කතාව අමූලික බොරුවක් – වික්ටර් අයිවන්

රට ගොඩනැගිය හැකි නායකයෙකු නුදුරේදීම ස්වභාවිකව මතුවනු ඇතැයි ඇතැම් පිරිස් පළ කරන මත, රාවය හිටපු කතෘ සහ දේශපාලන විචාරකයෙකු ද...

Read more

Stay Connected test

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News